Khóa bartender (cocktail) full mở quán – đi làm
  Khóa bartender (cocktail) full mở quán – đi làm
  Khóa bartender (cocktail) full mở quán – đi làm
  Khóa bartender (cocktail) full mở quán – đi làm
  Khóa bartender (cocktail) full mở quán – đi làm
  Khóa bartender (cocktail) full mở quán – đi làm
  Khóa bartender (cocktail) full mở quán – đi làm
  Khóa bartender (cocktail) full mở quán – đi làm
  Khóa bartender (cocktail) full mở quán – đi làm
  Khóa bartender (cocktail) full mở quán – đi làm
  Khóa bartender (cocktail) full mở quán – đi làm
  Khóa bartender (cocktail) full mở quán – đi làm
  Khóa bartender (cocktail) full mở quán – đi làm
  Khóa bartender (cocktail) full mở quán – đi làm
  Khóa bartender (cocktail) full mở quán – đi làm
  Khóa bartender (cocktail) full mở quán – đi làm
  Khóa bartender (cocktail) full mở quán – đi làm
  Khóa bartender (cocktail) full mở quán – đi làm
  Khóa bartender (cocktail) full mở quán – đi làm
  Khóa bartender (cocktail) full mở quán – đi làm
  Khóa bartender (cocktail) full mở quán – đi làm
  Khóa bartender (cocktail) full mở quán – đi làm
  Khóa bartender (cocktail) full mở quán – đi làm
  Khóa bartender (cocktail) full mở quán – đi làm
  Khóa bartender (cocktail) full mở quán – đi làm
  Khóa bartender (cocktail) full mở quán – đi làm
  Khóa bartender (cocktail) full mở quán – đi làm
  Khóa bartender (cocktail) full mở quán – đi làm
  Khóa bartender (cocktail) full mở quán – đi làm
  Khóa bartender (cocktail) full mở quán – đi làm
  Khóa bartender (cocktail) full mở quán – đi làm
  Khóa bartender (cocktail) full mở quán – đi làm
  Khóa bartender (cocktail) full mở quán – đi làm
  Khóa bartender (cocktail) full mở quán – đi làm
  Khóa bartender (cocktail) full mở quán – đi làm
  Khóa bartender (cocktail) full mở quán – đi làm
  Khóa bartender (cocktail) full mở quán – đi làm
  Khóa bartender (cocktail) full mở quán – đi làm
  Khóa bartender (cocktail) full mở quán – đi làm
  Khóa bartender (cocktail) full mở quán – đi làm
  Khóa bartender (cocktail) full mở quán – đi làm
  Khóa bartender (cocktail) full mở quán – đi làm
  Khóa bartender (cocktail) full mở quán – đi làm
  Khóa bartender (cocktail) full mở quán – đi làm
  Khóa bartender (cocktail) full mở quán – đi làm
  Khóa bartender (cocktail) full mở quán – đi làm
  Khóa bartender (cocktail) full mở quán – đi làm
  Khóa bartender (cocktail) full mở quán – đi làm
  Khóa bartender (cocktail) full mở quán – đi làm
  Khóa bartender (cocktail) full mở quán – đi làm
  Khóa bartender (cocktail) full mở quán – đi làm
  Khóa bartender (cocktail) full mở quán – đi làm
  Khóa bartender (cocktail) full mở quán – đi làm
  Khóa bartender (cocktail) full mở quán – đi làm
  Khóa bartender (cocktail) full mở quán – đi làm
  Khóa bartender (cocktail) full mở quán – đi làm
  Khóa bartender (cocktail) full mở quán – đi làm
  Khóa bartender (cocktail) full mở quán – đi làm
  Khóa bartender (cocktail) full mở quán – đi làm
  Khóa bartender (cocktail) full mở quán – đi làm
  Khóa bartender (cocktail) full mở quán – đi làm
  Khóa bartender (cocktail) full mở quán – đi làm
  Khóa bartender (cocktail) full mở quán – đi làm
  Khóa bartender (cocktail) full mở quán – đi làm
  Khóa bartender (cocktail) full mở quán – đi làm
  Khóa bartender (cocktail) full mở quán – đi làm
  Khóa bartender (cocktail) full mở quán – đi làm
  Khóa bartender (cocktail) full mở quán – đi làm
  Khóa bartender (cocktail) full mở quán – đi làm
  Khóa bartender (cocktail) full mở quán – đi làm
  Khóa bartender (cocktail) full mở quán – đi làm
  Khóa bartender (cocktail) full mở quán – đi làm
  Khóa bartender (cocktail) full mở quán – đi làm
  Khóa bartender (cocktail) full mở quán – đi làm
  Khóa bartender (cocktail) full mở quán – đi làm
  Khóa bartender (cocktail) full mở quán – đi làm
  Khóa bartender (cocktail) full mở quán – đi làm
  Khóa bartender (cocktail) full mở quán – đi làm
  Khóa bartender (cocktail) full mở quán – đi làm
  Khóa bartender (cocktail) full mở quán – đi làm
  Khóa bartender (cocktail) full mở quán – đi làm
  Khóa bartender (cocktail) full mở quán – đi làm
  Khóa bartender (cocktail) full mở quán – đi làm
  Khóa bartender (cocktail) full mở quán – đi làm
  Khóa bartender (cocktail) full mở quán – đi làm
  Khóa bartender (cocktail) full mở quán – đi làm
  Khóa bartender (cocktail) full mở quán – đi làm
  Khóa bartender (cocktail) full mở quán – đi làm
  Khóa bartender (cocktail) full mở quán – đi làm
  Khóa bartender (cocktail) full mở quán – đi làm
  Khóa bartender (cocktail) full mở quán – đi làm
  Khóa bartender (cocktail) full mở quán – đi làm
  Khóa bartender (cocktail) full mở quán – đi làm
  Khóa bartender (cocktail) full mở quán – đi làm
  Khóa bartender (cocktail) full mở quán – đi làm
  Khóa bartender (cocktail) full mở quán – đi làm

  Khóa bartender (cocktail) full mở quán – đi làm

  Sản phẩm hết hàng
  ? KHÓA HỌC Cocktail - Khóa học bartender
  - Được thực hành với hơn 100 loại Cokctail, Mocktail, wine,.... từ classic đến hiện đại
  ? Thực hành Cocktail lửa (flaming, burning,..) & hiệu ứng lóe sáng, ly xếp tầng, sambuca, absinthe, lamborghini, B52, zombie sáng..
  - Pha chế các loại cocktail nhiều màu sắc shots & shooter như B54, B55, rainbow 1, rainbow 2,…
  ♦️ Wine (rượu vang); thực hành cách mở vang, set up bàn tiệc vang, pha chế các loại cocktail vang như sangria, kir, mimosa,..
  ? Biểu diễn Cocktail với đá khói (Smoked Ice) - rót nhiều ly, nhiều tầng.
  ? Được học về biểu diễn với các dụng cụ quầy bar như thìa bar, jigger, Bình shakers,…
  Quà tặng sách, thìa bar
  https://www.youtube.com/shorts/8lL1endGRX8
   
  Thông tin sản phẩm

  Khóa bartender (cocktail) full mở quán – đi làm

  Tiết kiệm thời gian - Tiết kiệm chi phí

  • Quà tặng khóa học coktail:

  + Tặng 01 thìa bar gold, 40 cm (bar spoon)

  + Sách 200 công thức mocktail toàn tập

  Hoặc

  + Khóa học Craft Flair Basic Cơ bản (02 buổi) trị giá 1.000.000đ

  • Ưu đãi:
    • Giảm 50% học phí lớp rượu vang & thực hành cocktail vang
    • Giảm 10% học phí các lớp tổng hợp

   

  - khóa bartender thực hành với hơn 100 loại cocktail, mocktail, wine,.... từ classic đến hiện đại

  - Được pha chế các loại rượu nền như vodka, gin, rum, tequila, whisky & brandy

  - Thực hành cocktail lửa (flaming, burning,..) ly xếp tầng, sambuca, absinthe, lamborghini, B52,..

  - Pha chế các loại cocktail shots & shooter như B54, B55, rainbow 1, rainbow 2,…

  - Pha chế Cocktail đá xay (frozen, blended,.)

  - Pha chế Mocktail & rượu mùi (liqueur)

  - Wine (rượu vang); thực hành cách mở vang, set up bàn tiệc vang, pha chế các loại cocktail vang như sangria, kir, mimosa,..

  - Được thực hành các loại cocktail nhiều rượu nền, cocktail jugs cho nhiều người

  - Cocktail giải rượu, coktail coffee, jager bomb, cocktail jagermester,…

  - Coctail sử dụng trứng (Cocktail with egg whites) như Kiwi kick, negroni sour, whisky sour,..

  - Được học về biểu diễn với các dụng cụ quầy bar như thìa bar, jigger, boston,…

  - Được hướng dẫn gọt đá tạo hình cầu cho các món old fashionded,...

  • Giáo trình 52 trang in 4 màu, kèm phụ lục tham khảo hơn 100 trang: như bảng các loại rượu mùi, Danh sách các trang thiết bị đầy đủ để mở quán, 1 số mẫu menu thực tế tham khảo, ...

   

  Khóa Học bartender với cocktail khói và rainbow; Khóa học bartender, khóa học cocktail, học pha chế rượu, khóa bartender, khóa học cocktail, khóa rượu vang, học bartender, khóa học pha chế rượu Đào tạo bartender với bài biểu diễn lửa; Khóa học bartender, khóa học cocktail, học pha chế rượu, khóa bartender, khóa học cocktail, khóa rượu vang, học bartender, khóa học pha chế rượu Học pha chế rượu với cocktail rainbow; Khóa học bartender, khóa học cocktail, học pha chế rượu, khóa bartender, khóa học cocktail, khóa rượu vang, học bartender, khóa học pha chế rượu

   

  -          Khóa học bartender – Cocktail full 

  Đến khóa học bartender, 95% thời gian khóa học là học thực hành, học đi đôi với hành, không học lý thuyết xuông.

  • Buổi 1+2: tìm hiểu & nhận biết các loại rượu, các kỹ thuật Bartender

  - Định nghĩa cocktail

  - Thử & Nhận biết các loại rượu nền & rượu mùi

  - Tìm hiểu rượu đắng & rượu hồi

  - Nhận biết các dụng cụ

  - Phân biệt các loại ly

  - Những nguyên liệu cần thiết trong pha chế

  - Cách thưởng thức các loại rượu mạnh

  + Thực hành các kỹ thuật trong pha chế

  * Kỹ thuật Layer

  * Kỹ thuật Khuấy (stir)

  * Kỹ thuật Building

  * Kỹ thuật lắc

  * Kỹ thuật throwing

  * Kỹ thuật blend

  + 1 số kỹ thuật khác trong Khóa học Cocktail

  * Làm lạnh 1 chiếc ly

  * Tạo vành muối miệng ly

  * Kỹ thuật strain

  * Kỹ thuật double strain

  * Kỹ thuật dầm

  * Kỹ thuật dry shake

  + Quy trình lau ly

   

  • Buổi 3: Rượu Vodka

  - Nguồn gốc, đặc tính, phân loại & Nguyên liệu

  - Các loại rượu vodka

  - Thực hành tại quầy Bar

  + Black russian

  + White russian

  + Monday blue Cocktail

  + Sex in the driverway

  + God mother

  + Harvey wallbanger

  + Screwdriver

  + Ice Cube

  + Blue Lagoon

  + Chery Bomb

   

  • Buổi 4: Rượu Gin

  - Nguồn gốc, đặc tính, phân loại & Nguyên liệu

  - Các loại rượu Gin

  - Thực hành tại quầy Bar

  + White lady

  + Pink lady

  + Negroni

  + Singapore Sling

  + Dry Martini

  + Monkey Gland

  + Moon River

  + Why not

  + Tom collins

  + Blue Gin Fizz

  + Hayabusa

  • Buổi 5: Rượu Rum

  - Nguồn gốc, đặc tính, phân loại & Nguyên liệu

  - Các loại rượu Rum

  - Thực hành tại quầy Bar

  + Daiquiri

  + Mojito

  + Pina Colada

  + Barcadi Cocktail

  + Sunset Cocktail

  + Zombie

  + Banana Cocktail

  + Dark Rum Cocktail

  + Maitai coctail

  • Buổi 6: Rượu Tequila

  - Nguồn gốc, đặc tính, phân loại & Nguyên liệu

  - Các loại rượu Tequila

  - Thực hành tại quầy Bar

  + Margarita

  + Tequila Sunrise

  + Blue Margarita

  + Passion Margarita

  + Agave Field

  + Tequila Martini

  + Envy

  + Blue Diamond

  + Strawberry Margarita

  + Melon Margarita

  + Tequila pob

  • Buổi 7: Rượu Brandy

  - Nguồn gốc, đặc tính, phân loại & Nguyên liệu

  - Các loại rượu Brandy

  - Thực hành tại quầy Bar

  + Sidecar

  + Orange Brandy

  + Rose Brandy

  + B & B

  + Cherry Blossom

  + French Connection

  + Stinger

  + Alexander

  + Apple Brandy

  • Buổi 8: Rượu Whisky/Whiskey

  - Nguồn gốc, đặc tính, phân loại & Nguyên liệu

  - Phân loại rượu Whisky

  - Thực hành tại quầy Bar

  + Manhattan

  + Old Fashioned

  + Perfect Manhattan

  + God father

  + Rob roy

  + Algonquin

  • Buổi 9: Flaming - Burning Cocktail, Jagermeister & Coffee Cocktail

  - Cách phục vụ Flaming B52

  - Cách phục vụ Sambuca

  - Cách xếp tầng tháp lửa Lamborghini

  - Phục vụ Burning Absinthe

  - Phục vụ bom nguyên tử

  + Jager bomb

  + Surfer on Acid

  + Cafe Baileys

  + Cafe Rhum

  + Cafe Kahlua

  + Long Island Iced Coffee

  • Buổi 10: Cokctail Strong

  - Thực hành tại quầy Bar

  + Wild horse

  + Sex on the beach

  + Mexican Dream

  + Long island Ice tea

  + Maitai

  + Lady Bird

  + Blue Hawaiian Long Island

  + Vesper Martini

  + Autumn

  + Summer

  + Alaska Ice Tea

  • Buổi 11: Rượu mùi (Liqueur)

  - Khái quát, phân loại rượu mùi, các dòng rượu mùi phổ biến

  - Bảo quản & phục vụ rượu mùi

  - Thực hành tại quầy Bar

  + Japanese Slipper

  + I love you

  + Galliano Cocktail

  + Blue Haffee Cocktail

  + Grassoper

  + Golden Dream

  + Melon Spile

  + Malibu Summer Rose

  • Buổi 8: Mocktail

  - Phân biệt Mocktail & Cockail

  - Thực hành tại quầy Bar - học bartender

  + Passion Mocktail

  + Virgin Colada

  + Haffee Sunset

  + Hanoi Sunset

  • Buổi 9: Shots & Shooter

  - Thực hành tại quầy Bar

  + Angostura Shot

  + Blue Shot

  + Melon Ball Shot

  + B53

  + B54

  + B55

  + Candy Cane

  + Mexican flag

  + B52 fancy

  + Rainbow 1

  + Rainbow shots

  • Buổi 15: Wine - khóa học rượu vang
   • Cách mở chai rượu vang
   • Cách rót vang
   • Cách set up bàn tiệc
   • Cách cầm ly vang

  - Thực hành tại quầy Bar Cocktail vang

  + Cocktail Sangria

  + Red Wine cooler

  + Rượu vang nóng

  + Kir

  + Bellini

  + Kir Royale

  + Mimosa

  + French 75

  + Kir Yakult du chi

  Khách hàng đánh giá
  5.0
  5
  0%
  4
  0%
  3
  0%
  2
  0%
  1
  0%

  Chia sẻ nhận xét về sản phẩm

  Đánh giá và nhận xét

  Gửi nhận xét của bạn

    Bình luận
    Gửi bình luận
    Bình luận