TIÊU CHUẨN MỘT NGƯỜI PHỤC VỤ

Trình thực đơn cho khách đứng ở phía bên phải khách cầm hai tay đưa vào và đồng thời mở thực đơn ra (khách hàng có thể đư tay ra đôn thực đơn hoặc minh sẽ để xuống mặt bản trước mặt khách

1. CHÀO KHÁCH VÀ DÂN KHÁCH VÀO BÀN
• Tiêu chuẩn
* Luôn ở tư thế sẵn sàng đón tiếp và phục vụ khách hàng.
* Mở cửa cho khách hàng Khi có khách vào nhà hàng nhân viên tiếp cận và mở cửa cho
khách(đứng ở phia bên phải kèo cứa về phía minh) • ảnh mắt thàn thiện,nụ cười niêm nở (khi chảo luôn nhin về hưởng của khách)
* Hỏi thông tin khách( hỏi khách đi mấy người muốn ngồi ở đầu)?
2 TRÌNH THỰC ĐƠN & TƯ VẤN ORDER
• Tiêu chuẩn
* Lấy nước lọc miễn phí cho khách.
*Trình thực đơn cho khách đứng ở phía bên phải khách cầm hai tay đưa vào và đồng thời mở thực đơn ra (khách hàng có thể đư tay ra đôn thực đơn hoặc minh sẽ để xuống mặt bản trước mặt khách)
* Lấy order sau khi đưa thực đơn nhân viên đợi khách một chút khoảng 1 đến hai phút sau khi khách xem xong thực đơn thì hỏi và viết theo yêu cầu của khách Nếu trong trường hợp khách
+chưa hiểu thực đơn của nhà hàng thì nhân viên phục vụ sẽ tư vấn và giới thiệu cho khách về thựcđơn và các món ăn hoặc thức uống của nhà hàng
+ tư vấn tư vấn theo yêu cầu của khách hoặc theo những món ăn cần thủc đẩy đặc biệt của nhà hàng nhâm đem lại sự hài long cho khách hoặc thúc đẩy doanh thu cho nhà hàng,khi đã lấy được order của khách hàng xong nhân viên cần nhác lại những món thứ uống khách hàng đã gọi và hỏi khách hàng có yêu cầu gì đặc biệt them ko? VD chua cay mặn ngọt • Viết order: Nhân viên viết đầy đủ thông tin trên order như sau Ngày tên nhân viên,số bản giờ order tên món än(thức uống)số lượng Ngoài ra khi viết order một bản mới thi không cần nhưng
nếu có order phát sinh cho một bàn nào đó nhân viėn phải viết thêm chữ T (tức là thêm).kết thúc order nhân viên bắt buộc phải khỏa đuôi bên dưới order…